Изпрати сигнал

Процедурата за подаване на сигнал е максимално облекчаваща. В разделите са фиксирани основните елементи на градската среда. Имате възможност да отбележите проблемния елемент или елементи от градската среда.

Предвидена е и възможност за коментари и идеи, за да се подобри достъпът за хора с увреждания.

Локация на недостъпният обект


Отбележете към кой аспект на средата се отнася сигналът


Отбележете липсващият елемент


Паркинги


Наличие на обозначение и информация подходяща за зрително затруднени


Служителите нямат компетенции за взаимодействие с хора с увреждания


Служителите нямат умения за обслужване на хора с ментални проблеми


Предложения за реализиране на достъпност за конкретния недостъпен елемент на градската среда


Качете снимки на недостъпното място ( незадължително )

Плъзнате файловете тук
или