Платформата събира информация от потребители, изпраща я до съответната община и следи статуса на сигнала

Тази интернет страница има за цел да улесни гражданското участие в реализирането на достъпна среда за всички, включително и за хора с увреждания. Дългият път за постигане на качествена и ефективна достъпна среда за всички е труден. Ние вярваме, че най-важният елемент е интензивната комуникация. бързата и адекватна реакция – сигнал, какво, къде и как да се направи.

Преди всичко се запознайте с информацията какво означава „достъпност“ и какви са мерките, които се предприемат.

Платформата е замислена да работи възможно най-просто и максимално ефикасно. Няколко лесни стъпки са необходими, за да се подаде сигнал. Те са в следния ред:

  • отбележете регион (град), за който се отнася сигнала от падащото меню;
  • отбележете съответната община;
  • напишете адресът, който имате предвид (обекта, който е недостъпен);
  • посочете видът собственост от падащото меню (държавна, общинска, частна);
  • опишете това, което липсва и/или затруднява човек с увреждане в придвижването;
  • заредете снимка за ситуацията (ако сте направили).
  • въведете ваш телефон и електронен адрес (поща).
  • изпратете сигналът с бутон изпрати.

Предвидена е възможност да заснемете конкретния обект и да прикачите снимката към сигналът. Това ще даде още по-добра представа какво трябва да се извърши, като дейност. В кратък период информацията за проблема ще достигне до компетентните органи, за да се вземат мерки за Вашият сигнал. Имайте пред вид, че всички сигнали се разглеждат и вземат под внимание. Следват се законоустановените рамки и срокове, които са фиксирани в чл. 1, 2 и 3 на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Изпращане на сигнал

Потребители от цяла България имат възможност да изпращат сигнали за нередности.

Получаване

Платформата получава всички сигнали от потребителите и ги обработва в бази от данни.

Сезиране на институция

Всички реални сигнали се изпращат до съответната община с всички необходими данни.

Проследяване

Всички изпратени сигнали до общини в България се проследяват от наш екип.