Център за Психологически Изследвания

Гражданско обединение, чиито дейности са насочени от и за хора с увреждания.

Център за Психологически Изследвания е гражданско обединение, чиито дейности са насочени от и за хора с увреждания. Организацията е постоянен член на Националния съвет за интеграция към Министерски Съвет. Там се координират, обсъждат и коментират политиките свързани с хората с увреждания и техните семейства.

Гражданската структура ЦПИ има основно преимущество, което е в неразделянето на хората по определени критерии. Ние имаме върховна цел и тя е да обединяваме за по-добър живот на хората с увреждания. Това превръща Център за Психологически Изследвания в непреодолим фактор и желан партньор.

Една основна посока на работата в организацията е разработването и провеждането на политики, подпомагащи ефективната и ефикасна социална интеграция на хора със специфични възможности. Всъщност разбирането на нашата гражданска структура е, че няма по-висша ценност от запазването на човешкият живот независимо от претърпените промени в цялостен аспект.

Затова за нас е важно насърчаване на конструктивните промени в общностите в социалната обстановка и в реалната работна среда, изграждане на подходящи структури за подкрепа на деца и възрастни с увреждания и техните семейства, осигуряване на подходяща образователна и локална среда, активиране на местните структури за осъществяване на успешен интеграционен процес за възрастните и децата с увреждания в България.

Някои от основните направления по които работи екипът на ЦПИ са:

  • Социална рехабилитация.
  • Достъпно образование и професионално обучение.
  • Имплементиране на трудови интеграционни модели.
  • Достъпна жизнена и архитектурна среда.
  • Развиване на сектора на социални услуги.
  • Социално – икономическа защита.